Pauze

Een pauze is altijd tijdelijk, tussen het ene en het andere moment. Een handeling, een zin wordt onderbroken. Er is een moment voor en erna. Deze pauze heeft de bedoeling om even tot rust te komen om daarna de draad weer op te pakken.

Aan de slag

Verzamelen
Schrijf alles op dat bij je opkomt bij de volgende vragen:

Welke pauze(s) ken je?
Welke pauze(s) herinner je je?
Wat is jouw ideale pauze.?
………………

 
 
 
 
 

Hieronder is Pauze verbeeld door verschillende kunstenaars: 1. Vincent van Gogh 2. Hans Wijnstok 3. Max Liebermann 4. Johannes Vermeer 5. Gabriele Sehn

Bekijk de vijf schilderijen aandachtig. Wat zie je? Welke sfeer roepen de schilderijen op?
Zoom in op de verschillende details. Wat vertellen ze?
Noteer de zinnen, regels, gedachten, herinneringen en associaties die bij je opkomen.

Lees rustig je notities over. Neem een pauze van minstens vijf minuten. Maak een wandeling, buiten of in huis, beweeg rustig, denk aan je notities. Wat drijft boven? Nieuwe gedachten?

Schrijf met je notities en nieuwe gedachten een tekst. Kijk maar wat het wordt: een gedicht, verhaal, column of een waterval aan woorden.
Laat de ruwe versie even liggen. Lees na een pauze je tekst over. Kijk wat je wil herschrijven. 
Herhaal eventueel deze stap. Denk aan je pauze.

 
 
 

Veel plezier met deze schrijfopdracht, Els